2010-04-07

AB Bostäder i Borås renoverar...fortfarande

Badrummet utan vatten. Hinken används för att spola toalettstolen...

AB Bostäder i Borås renoverar badrummet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar